دانلود جزوات تیزهوشان

دانلود جزوه های ریاضی 1 اول دبیرستان (راهنمای دانلود)

دریافت کلیه جزوات درس آموز

«کلیک جهت مشاهده کلیه جزوات»

یکی از هدف‎ها و فعالیت‎های مهم ما در وبسایت درس‎آموز ارائه بهترین جزوه‎های آموزشی و کمک درسی دروس تمام پایه‎های دبیرستان و دانشگاهی در تمام مقاطع تحصیلی است. ناگفته پیداست که تکمیل و تحت پوشش قرار دادن تمام این موارد به زمان قابل ملاحظه‎ای نیاز دارد که تیم علمی درس‎آموز در این راستا در حال فعالیت است.

در این بخش، امکان دانلود جزوه‎های آموزشی و مطالب کمک آموزشی درس ریاضی 1 سال اول دبیرستان فراهم گردیده است. جزوات کمک آموزشی با موضوعات: جزوه اعداد طبیعی، اعداد حسابی و صحیح، اعداد گویا و اعشاری، جزوه تقریب اعشاری عددهای حقیقی، نماد و زبان ریاضی، مجموعه ها شامل اجتماع مجموعه ها، اشتراک و تفاضل مجموعه ها، مجموعه های متناهی و نامتناهی، جزوه و درسنامه توان رسانی اعداد، رادیکال و ریشه گیری، نماد علمی، جمع و تفریق رادیکال ها، ضرب و تقسیم رادیکال ها، جزوه و درسنامه عبارت های جبری، یک جمله ای، چندجمله ای ها، جزوه اتحادها و تجزیه (اتحاد اول مربع دوجمله ای، اتحاد مزدوج، اتحاد یک جمله مشترک، اتحاد مکعب دو جمله ای، اتحاد چاق و لاغر)، درسنامه دستگاه مختصات، شیب، شیب خط، معادله خط، خط های موازی، خط های عمود بر هم، دستگاه معادلات دو مجهولی، مثلثات، سینوس و کسینوس زاویه، تانژانت و کتانژانت زاویه، روابط بین نسبت ها، عبارت های گویا، جمع و تفریق عبارات گویا، ضرب و تقسیم عبارات گویا، تقسیم چندجمله ای ها، جزوه و درسنامه حل معادلات درجه 2، روش دلتا، روش تجزیه کردن، روش مربع کامل، روش خوارزمی، روش کلی حل معادلات درجه دوم، حل نامعادلات، حل نامعادلات درجه اول و حل نامعادلات کسری تقدیم دانش آموزان عزیز می‎گردند.

جزوات جدید ریاضی سال اول دبیرستان
عنوان فایل نوع فایل

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل اول: مجموعه های اعداد و نماد و زبان ریاضی

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل دوم: مجموعه ها، اجتماع، اشتراک، تفاضل

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل سوم: توان رسانی و ریشه گیری (رادیکال)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل چهارم: اتحادهای جبری

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل چهارم: تجزیه کردن چندجمله ای ها

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل پنجم: معادله درجه اول و خط (جدید)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل ششم: نسبت های مثلثاتی

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل هفتم: عبارت های گویا

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 1 فصل هشتم: معادلات درجه دوم و روش های حل

pdf

بسته کامل جزوات ریاضیات سال اول دبیرستان

چاپ شده

برای کسب اطلاع لحظه‌ای از جزوات جدید و به‌روز، پیام بدهید:

  • واتساپ-تلگرام-سروش

  • تماس تلفنی یا پیامک

روش های ارتباطی با درس آموز
0935-600-8454