بسته کامل جزوات کنکور حسابان سوم ریاضی

دانلود جزوات کنکور حساب دیفرانسیل دانلود جزوات کنکور ریاضی 2 سال دوم
جزوات کنکور حسابان سوم ریاضی
جزوه رایگان کنکور حسابان سوم ریاضی معرفی جزوات کنکور حسابان سوم ریاضی

جهت سفارش این بسته آموزشی کلیک کنید:

جزوات کنکور حسابان سوم ریاضی

خودآموز پیشرفته کنکور این درس به روش دکتر نورالدینی!


جزوات کنکور حسابان سوم ریاضی
 • معرفی کلی: بسته آموزشی کنکور حسابان با کیفیتی ممتاز و بسیار عالی توسط آقای دکتر علیرضا نورالدینی در حدود 200 صفحه تهیه گردیده است. بیان دقیق و عمیق مفاهیم کتاب حسابان، نکات کنکوری و روش‎های سریع تکنیکی به همراه تعداد زیادی نمونه تست‎های حل شده متوسط به بالا ‎محور نگارش سراسر مجموعه جزوات کنکور حسابان بوده است.
 • جزئیات بسته: بسته آموزش کنکور حسابان در 13 جزوه به صورت مبحثی و با عناوین زیر نگارش شده است:
  • جزوه کنکوری محاسبات جبری (1). این جزوه شامل: یادآوری تصاعد حسابی و هندسی و روش جمع جملات این نوع تصاعدها، بسط دو جمله ای و نکات مربوطه و تقسیم چندجمله ای است.
  • جزوه کنکوری محاسبات جبری (2). این جزوه شامل: معرفی مفهوم معادله به صورت جبری و هندسی، تابع درجه دوم و نمودار آن، معادله درجه دو و روابط بین ریشه ها است.
  • جزوه کنکوری محاسبات جبری (3). این جزوه شامل: معادلات گویا، معرفی مفهوم قدرمطلق و جزء صحیح، حل معادلات و نامعادلات به روش جبری و روش هندسی است.
  • جزوه کنکوری تابع (1). این جزوه شامل: یادآوری توابع و تکنیک تعیین دامنه، رسم نمودار توسط انتقال و بررسی توابع متناوب است.
  • جزوه کنکوری تابع (2). این جزوه شامل: اعمال جبری روی توابع، ترکیب توابع، بررسی برابری توابع و همچنین مفاهیم توابع زوج و فرد و نمودارهای مربوطه است.
  • جزوه کنکوری تابع (3). این جزوه شامل: توابع صعودی و نزولی (توابع یکنوا)، تابع وارون و معکوس، مفهوم تابع یک به یک است.
  • جزوه کنکوری مثلثات (1). این جزوه شامل: بسط نسبت های مثلثاتی و حل معادلات مثلثاتی و روش های سریع است.
  • جزوه کنکوری مثلثات (2). این جزوه شامل: تبدیلات جمع و ضرب عبارت های مثلثاتی، وارون توابع مثلثاتی و نکات مربوطه است.
  • جزوه کنکوری حد تابع (1). این جزوه شامل: مفهوم حد تابع و تشخیص حد از روی نمودار، شرایط تعریف حد، تعیین حد توابع مقدماتی و حالت های عدم وجود حد توابع است.
  • جزوه کنکوری حد تابع (2). این جزوه شامل: مفهوم ابهام در حد، روش های رفع ابهام در حد شامل هوپیتال، هم ارزی، تجزیه کسرها و مزدوج رادیکال ها و همچنین حدهای مثلثاتی است.
  • جزوه کنکوری پیوستگی توابع. این جزوه شامل: مفهوم پیوستگی توابع، تعیین پیوستگی های چپ و راست و همچنین قضایای پیوستگی است.
  • جزوه کنکوری مشتق تابع (1). این جزوه شامل: مفهوم مشتق و تعریف آن، ارتباط پیوستگی و مشتق، روش های مقدماتی مشتق گیری و برخی تکنیک های سریع تستی است.
  • جزوه کنکوری مشتق تابع (2). این جزوه شامل: آهنگ تغییرات متوسط و لحظه ای توابع، مشتق تابع وارون و آموزش کامل مشتق توابع مرکب است.
 • تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1395
خرید جزوه کنکور حسابان سوم ریاضی
 • نسخه چاپی: در این روش، مجموعه جزوات با پرینت 50 درصد رنگی و با کیفیتی عالی توسط پست پیشتاز (حداکثر 3 روزه) ارسال می‎گردد. هزینه‎ی ارسال جزوات در این روش به عهده‎ی درس‎آموز است.
 • قیمت کل جزوات: 160 هزار تومان

 • فایل جزوات: در این روش فایل‎های جزوات به صورت pdf با کیفیت عالی و قابل چاب از طریق ایمیل (همان روز ثبت سفارش) ارسال شده و در این روش جزوات با حدود 30 درصد تخفیف ارائه می‎گردد.
 • قیمت کل فایل‎های جزوات: 110 هزار تومان

با این بسته آموزشی به اوج برسید!

جهت سفارش این بسته آموزشی کلیک کنید:

خرید جزوات کنکور حسابان سوم ریاضی

کاربر گرامی؛

 • ارتباط مستقیم با مدیریت،

 • درخواست مطالب آموزشی،

 • هرگونه پیشنهاد جهت بهبود خدمات

09356008454 روش های ارتباطی با درس آموز