بسته کامل جزوات کنکور ریاضی عمومی تجربی

دانلود جزوات کنکور تجربی دانلود جزوات کنکور ریاضی سوم تجربی
جزوات کنکور ریاضی عمومی تجربی
جزوه رایگان کنکور ریاضی عمومی تجربی معرفی جزوات کنکور ریاضی عمومی تجربی

جهت سفارش این بسته آموزشی کلیک کنید:

جزوات کنکور ریاضی عمومی تجربی

خودآموز پیشرفته کنکور این درس به روش دکتر نورالدینی!


جزوات کنکور ریاضی عمومی تجربی
 • معرفی کلی: بسته آموزشی کنکور ریاضی عمومی تجربی با کیفیتی ممتاز و بسیار عالی توسط آقای دکتر علیرضا نورالدینی در حدود 140 صفحه تهیه گردیده است. بیان دقیق و عمیق مفاهیم کتاب درسی، نکات کنکوری و روش‎های سریع تکنیکی به همراه تعداد زیادی نمونه تست‎های حل شده متوسط به بالا ‎محور نگارش سراسر مجموعه جزوات کنکور ریاضی عمومی تجربی بوده است.
 • جزئیات بسته: بسته آموزش کنکور ریاضی عمومی تجربی در 11 جزوه به صورت مبحثی و با عناوین زیر نگارش شده است:
  • جزوه کنکوری احتمال (2). این جزوه شامل: احتمال شرطی، قاعده احتمال کل، متغیرهای تصادفی و توزیع احتمال دو جمله ای است.
  • جزوه کنکوری تابع (1). این جزوه شامل: تابع درجه دوم و نمودار آن، ریشه های معادله درجه دوم و ارتباط آن ها با یکدیگر، تابع قدر مطلق و تابع جزءصحیح است.
  • جزوه کنکوری تابع (2). این جزوه شامل: ادامه توابع، توابع یک به یک و وارون، خواص همگرایی، یکنوایی و کران داری دنباله ها است.
  • جزوه کنکوری تابع (3). این جزوه شامل: کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی در مسائل رشد و همچنین حل معادلات مثلثاتی است.
  • جزوه کنکوری مشتق توابع. این جزوه شامل: مشتق تابع و مماس و قائم بر نمودار، مشتق توابع نمایی و لگاریتمی و همچنین مشتق ضمنی عبارات است.
  • جزوه کنکوری کاربرد مشتق (1). این جزوه شامل: اکسترمم های مطلق توابع، تعیین یکنوایی توابع و همچنین تعیین اکسترمم های نسبی توابع است.
  • جزوه کنکوری کاربرد مشتق (2). این جزوه شامل: تعیین جهت تقعر نمودار و نقاط عطف، معرفی و روش تعیین مجانب های افقی، قائم و مایل نمودار توابع و همچنین ارتباط مشتق و نمودار توابع است.
  • جزوه کنکوری هندسه مختصاتی (1). این جزوه شامل: دستگاه مختصات و نقاط و فاصله ها در آن، معادله خطوط و نوشتن آن ها در صفحه و تشخیص خطوط موازی و عمود است.
  • جزوه کنکوری هندسه مختصاتی (2). این جزوه شامل: معرفی مقاطع مخروطی، انتقال محورها، معرفی دایره و سهمی و معادلات و خواص هر یک است.
  • جزوه کنکوری هندسه مختصاتی (3). این جزوه شامل: معرفی مقاطع مخروطی بیضی و هذلولی، معادلات هر کدام و ویژگی های بازتابندگی بیضی و سهمی است.
  • جزوه کنکوری انتگرال تابع. این جزوه شامل: معرفی انتگرال تابع و ارتباط آن با نمودار، انتگرال معین و انتگرال نامعین و روش تعیین هر کدام است.
 • تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1395
خرید جزوه کنکور ریاضی عمومی تجربی
 • نسخه چاپی: در این روش، مجموعه جزوات با پرینت 50 درصد رنگی و با کیفیتی عالی توسط پست پیشتاز (حداکثر 3 روزه) ارسال می‎گردد. هزینه‎ی ارسال جزوات در این روش به عهده‎ی درس‎آموز است.
 • قیمت کل جزوات: 160 هزار تومان

 • فایل جزوات: در این روش فایل‎های جزوات به صورت pdf با کیفیت عالی و قابل چاب از طریق ایمیل (همان روز ثبت سفارش) ارسال شده و در این روش جزوات با حدود 30 درصد تخفیف ارائه می‎گردد.
 • قیمت کل فایل‎های جزوات: 110 هزار تومان

با این بسته آموزشی به اوج برسید!

جهت سفارش این بسته آموزشی کلیک کنید:

خرید جزوات کنکور ریاضی عمومی تجربی

کاربر گرامی؛

 • ارتباط مستقیم با مدیریت،

 • درخواست مطالب آموزشی،

 • هرگونه پیشنهاد جهت بهبود خدمات

09356008454 روش های ارتباطی با درس آموز